Máte nefunkční čistírnu odpadních vod?

Nejste spokojeni jak vaše čistírna pracuje?


Provádíme výměny technologických celků za funkční. Výhodou rekonstrukce je finanční a časová úspora. Nemusíte vykopávat starou nefunkční čistírnu a měnit za kompletní novou. Využijeme nádrž stávající čistírny, do které nainstalujeme novou technologii. Celá výměna si většinou vyžádá minimální omezení a nemusí se zásadně omezovat provoz domácnosti.


Instalujeme technologii s přerušovanou činností, tudíž odpadá dosazovací komora, která je mnohdy náročná na údržbu a obsluhu. Celý systém je ovládaný řídící jednotkou, takže provoz je plně automatický. Navíc systém umí sám vyhodnotit drtivou většinu poruch a v případě instalovaného dálkového přenosu i zaslat informace do mobilního telefonu.


Provedeme prohlídku stávajícího stavu. Zaměříme vše potřebné a navrhneme optimální řešení. Dle požadavku můžeme zpracovat i projektovou dokumentaci změny technologie.


Kvalita vypouštěných vod splňuje přísné požadavky Nařízení vlády. Sytém je možné doplnit o dezinfekci (UV stabilizace) a chemické srážením fosforu. Vypouštěné vody je možné dále využívat, např. na zálivku apod.


Pro bližší informace nebo objednání nás kontaktujte