Servis - Martin Vokál - MV SOLUTIONS, čistírny odpadních vod, ČOV, servis, opravy, prodej, rekonstrukce, poradenství,

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Servis

 
 

Společnost Martin Vokál - MV SOLUTIONS provádí pozáruční servis domovních čistíren odpadních vod všech typů. Záruční servis provádíme pouze u čistíren, kde máme autorizaci od výrobce nebo dodavatele - viz. sekce záruční servis.
Nejběžnější příčinou poruchy čistírny odpadních vod je závada na aeračním systému (dmychadlo, aerační element, ventil ...), případně zanedbaná obsluha a údržba v podobě ucpané technologie čistírny.


 

Příklad havárie ČOV TOPAS - nefunkční aerační systém

ČOV TOPAS byla zaplavena vodou v oblasti dmychadla, což je na fotografii patrné díky stopám po hladině vody a přítomném bahnu.
Díky zaplavení došlo ke korozi dmychadla a jeho nevratnému poškození.

 

Při servisu čistíren odpadních vod používáme originální náhradní díly a příslušenství. Většinu běžných dílů máme skladem přímo v servisním vozidle, jako např. náhradní díly běžných typů dmychadel, aerační fólie, elektrosoučástky rozvodnic, hadice, ventily apod.
Pokud bude například dmychadlo neopravitelné přímo na místě, potom po dobu opravy zapůjčíme dmychadlo náhradní.

Kromě servisu technologické části čistíren provádíme opravy skeletů, které jsou zhotoveny z polypropylenu.

V případě zájmu je možné uzavřít servisní smlouvu na pravidelné servisní úkony, jako jsou např. výměna membrán dmychadla, odkalení čistírny, standardní úkony dle provozního řádu, odběry vzorků atd. Jednou z výhod servisní smlouvy je nižší sazba za práci a dopravu - viz. sekce pravidelný servis.

V případě špatné biologické funkce čistírny odpadních vod je nutné zjistit příčinu, která je zpravidla důsledkem technické závady na ČOV. Pokud ovšem je ČOV používána v rozporu s provozním řádem ČOV (např. větší látkové zatížení odpadních vod, než dovoluje výrobce ČOV) nebo v rozporu s platnou legislativou, pak je náprava složitější a časově náročnější.


 
 
© MV SOLUTIONS 2015
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky