Pozáruční servis - Martin Vokál - MV SOLUTIONS, čistírny odpadních vod, ČOV, servis, opravy, prodej, rekonstrukce, poradenství,

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pozáruční servis

 
 

Pozáruční servis provádíme na všech domovních čistírnách odpadních vod běžných typů a konstrukcí. Týká se to jak technologického celku, tak i skeletu (nádrže), která se může časem také poškodit (prasklé sváry, utržené příčky apod.)

Technologický celek domovní čistírny odpadních vod je běžně tvořen řídícím systémem, areačním systémem, přečerpávací technologií atd. Tyto technologické prvky vyžadují údržbu a obsluhu, ale i přes kvalitní a pravidelnou údržbu, jsou to prvky s omezenou životností a s postupem času u nich hrozí porucha, která bude mít za následek havarijní stav ČOV.

 

Příklad nefungující čistírny odpadních vod

Jedná se o čistírnu staršího data výroby, kde dmychadlo je umístěno mimo ČOV a jeho výkon je nedostatečný pro biologické čištění. Řídící rozvodnice je neodborně opravená a nezpůsobilá k bezpečnému provozu čistírny

 

Nejběžnějšími úkony v rámci servisu, jsou práce na aeračním systému - opravy dmychadla, výměna membrán dmychadla, výměna aerační fólie na provzdušňování, výměna prasklých a starých hadic a hadiček apod. Další často opravovanou částí je řídící systém, kde se jedná zejména o senzory nebo el. část technologie.

Při servisu používáme originální díly nebo díly kavalitativně srovnatelné s originálem. U dmychadel zajišťujeme plný servis přímo na místě, případně zapůjčíme náhradní dmychadlo po dobu opravy.


 
© MV SOLUTIONS 2015
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky